Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą oraz posiadanym mieniem. Objęte są zarówno szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa) jak również niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Nieruchomości

Bądź spokojny o majątek firmy

Ubezpieczenie może chronić nas w zakresie kradzieży, powodzi, wichur, pożarów i innych zdarzeń losowych. Spięcie instalacji elektrycznej wywołało pożar w naszym firmie? Właśnie w takich sytuacjach, warto posiadać w ręku polisę.

Ubezpieczenie nieruchomości firmowych może być jednym z najważniejszych środków chroniących przyszłość Twojej firmy.

PYTANIA? DZWOŃ ŚMIAŁO!
514 299 865

Samochodowe

Zadbaj o firmową flotę

Specjalizujemy się w tworzeniu produktów flotowych dla potrzeb biznesowych.

Ubezpieczenia flotowe skierowane są do firm, które posiadają co najmniej kilka samochodów (w niektórych towarzystwach minimum to kilkanaście). Zwykle im więcej aut tym oferta jest korzystniejsza. Takie ubezpieczenia samochodowe mogą zawierać OC, AC, NNW, assistance i zieloną kartę.

PYTANIA? DZWOŃ ŚMIAŁO!
514 299 865

Dla firm

Zadbaj o własny biznes

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to wsparcie dla przedsiębiorstwa w przypadku zagrożenia jego interesów prawnych.

Ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą oraz posiadanym mieniem. Objęte są zarówno szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa) jak również niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

PYTANIA? DZWOŃ ŚMIAŁO!
514 299 865